F  I  T  N  E  S  S    C  L  U  B    Z  A  H  I  R  
STREFA KLIENTA
wejdź >>

AKCEPTUJEMY KARTY:

REGULAMIN

REGULAMIN FITNESS CLUBU ZAHIR

 

 1. Fitness club Zahir świadczy usługi w zakresie: siłowni, aerobicu, masażu, sauny.
 2. Klient clubu jest zobowiązany do wykupienia wejścia jednorazowego bądź karnetu określonego czasowo i imiennie wg cennika obowiązującego w clubie. Do karnetu obowiązuje wykonanie zdjęcia przez system w celach identyfikacji.
 3. Osoby korzystające z zajęć w clubie oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby mające problemy zdrowotne powinny przynieść zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczeń
 4. Fitness club nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia z karnetu.
 5. Karnety mają określony termin ważności (30 dni), do którego wliczają się soboty, niedziele i święta kalendarzowe. Jednocześnie Fitness club zastrzega sobie prawo, iż w okresie świątecznym może być
 6. Fitness club Zahir zastrzega sobie prawo do zmiany cen, harmonogramu zajęć, instruktora prowadzącego, godzin otwarcia oraz prawo do odwołania zajęć aerobiku w przypadku grupy mniejszej niż 5 osób. W zamian za to osoby te mogą skorzystać z sił
 7. Rezerwacje na zajęcia aerobiku przyjmowane są tylko od osób posiadających aktywną kartę klubową do momentu jej ważności oraz od osób posiadających kartę multisport oraz talon rekreacyjny. Zajęcia należy odwołać najpóźniej do godziny 14.00 w dniu, w którym się odbywają. Zajęcia poranne należy odwołać w dniu poprzedzają Nie odwołane zajęcia są ściągane z karnetu a w przypadku karnetu open , traci on jedne dzień ważności.
 8. W fitness clubie Zahir obowiązuje strój sportowy oraz bezwzględnie zamienne obuwie sportowe z czystą podeszwą. Obowiązuje zakaz ćwiczeń w: klapkach, japonkach, baletkach, na boso. Jest to spowodowane bezpieczeństwem ćwiczącego, a także względami higienicznymi.
 9. Użytkowanie pomieszczeń sanitarnych, sal do siłowni, aerobicu, gabinetu masażu, sauny, strefy spa powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Korzystający z clubu zobowiązani są do zachowania czystości, szanowania mienia clubu a także do kulturalnego zachowania się.
 10. Podczas wykonywania ćwiczeń instruktor ma prawo zwrócić uwagę, jeżeli sprzęt siłowy nie jest używany zgodnie z instrukcją. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztangi, talerzy odnosi je na swoje miejsce. Zabrania się rzucania owymi przedmiotami. Przy wykonywaniu ćwiczeń ze sztangą bądź hantlami o znaczącym ciężarze wskazana jest asekuracja innej osoby.
 11. Uszkodzenie sprzętu prosimy zgłaszać instruktorowi bądź na recepcji.
 12. Fitness club Zahir nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń
 13. Z siłowni mogą korzystać osoby od 18 roku ż Osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego oraz pod opieką osoby dorosłej.
 14. Członek clubu korzystający z siłowni bądź zajęć aerobiku powinien na czas treningu zamykać swoje rzeczy w szafkach do tego przeznaczonych w szatni. Za pozostawione rzeczy oraz przedmioty wartościowe znajdujące się w szafkach, szatni na terenie clubu, fitness club Zahir nie odpowiada. Przedmioty wartościowe można złożyć w depozyt na recepcji clubu.
 15. Zabrania się korzystania z siłowni oraz zajęć aerobiku po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzają Na terenie clubu istnieje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 16. W przypadku nieznajomości zasad korzystania ze sprzętu na siłowni, należy zwrócić się o pomoc instruktora bądź osoby z obsł
 17. Sauny są czynne wg wewnętrznego rozporządzenia clubu.
 18. Klient jest zobowiązany opuścić club do godziny 22.00 (dni powszednie).
 19. Kaucja zwrotna za kartę klubową 10 zł.
 20. Po skończeniu ważności karnetu, niewykorzystane zajęcia z karnetów nie przechodzą na kolejne miesią Przedłużenie karnetu możliwe tylko w przypadku choroby po okazaniu l-4 lub jego kopii
 21. Wejście na siłownię od lat 16 za okazaniem legitymacji bądź pod opieką
 22. Karnet rodzinny (mąż i żona lub rodzic i dziecko) drugi karnet tańszy o 20 % (ten, który ma niższą cenę)
 23. Promocje nie łączą się.
 24. Każdy klient Fitness clubu Zahir jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych wewnętrznych rozporządzeń
 25. Pracownicy Fitness clubu Zahir zobowiązani są do nadzorowania przestrzegania regulaminu przez klienta.
NOWOCZESNY

FITNESS

Fitness Club Zahir
ul. 1-go Maja 25
44-330 Jastrzębie-Zdrój

klub: +48 32 47 63 792
kom.: +48 784 003 678
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 7.00 - 22:00
Sobota: 8:00 - 18:00
Niedziela: 8:00- 16:00

klub@zahir.com.pl
www.zahir.com.pl
refresh captcha